Cases


Vad är Grannsamverkan?

Utbildning, Information, Animerat

Kund:
Grannsamverkan/ Polisen

Projektbeskrivning:
Detta är en information- och utbildningsbaserad webbserie om Grannsamverkan. Syftet var att få fler människor att engagera sig i och förstå innebörden av Grannsamverkanskonceptet samt att vara ett viktigt pedagogiskt verktyg för polisen och andra utbildare. Brottsförebyggande rådet har genomfört en utvärdering av en rad studier om grannsamverkan som visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten i snitt upp till mellan 16-26 %.

Målgrupp:
En intresserad allmänhet, Polisen.

Användningsområde:
Filmerna har visats på Grannsamverkans hemsida samt på Youtube.