Animerat

Kul och smart!

Animation är mångsidigt, både i form och innehåll. Det kan vara allt från stop motion och konstnärliga kortfilmer till grafiska explainers och 3D. Det är ett fantastiskt sätt att visa komplexa händelseförlopp och skapa pedagogiska instruktionsfilmer, men också för att förklara abstrakta idéer, data och statistik. Animation kan ta upp svåra och känsliga ämnen där det kan vara problematiskt att ha riktiga människor framför kameran.

En designad karaktär kan skräddarsys efter budskapet, något vi inte kan göra med en filmad människa i samma utsträckning. Med animation och illustration kan vi påverka betraktaren genom design och form, utan begränsningar.

Vi på Diggin har en stor vana av animerat och älskar att ta oss an stora som små projekt. Det är även vanligt att vi blandar det filmat och animerat i en och samma film. Vi är inte låsta vid en form eller en nivå utan anpassar oss till syfte, mål och ämne.

Animationsprocessen - så jobbar vi

1
2
3
4
5
6
7
8
Behovsanalys och research
Vi går igenom syfte, mål och förutsättningar och vägleder hur ni kan använda film för att uppnå era affärsmål.
Koncept och idé
I detta steg väljer vi vilken stil det animerade ska ha. Ofta tar vi fram ett antal förslag och utifrån dessa diskuterar vi fram en inriktning. Här bestämmer vi också vilken budgetnivå vi ska lägga oss på.
Manus och storyboard
Nu tar vi fram ett eventuellt manus till voice over samt bildmanus. Sign off på innehåll innan designfasen dras igång.
Design
När bildmanus samt bildmanér är godkänt tas illustrationer fram. Vid behov tas en animatic fram. Sign off på design innan animationsfasen dras igång.
Animera och ge filmen liv
Äntligen kan vi börja animera! Det vanligaste är att vi gör en grundanimering av hela filmen. Vi fyller i vad som saknas mellan våra styleframes och låter objekt och karaktärer komma till liv.
Slutleverans
Filmerna levereras efter slutgodkännande. Vi kan även anpassa till textning och voice over på olika språk.
Mervärde
Ska det skapas teasers, kanalanpassas eller tas ut infografik?
Distribution och spridning
Detta är något vi gärna och ofta ansvarar för.
Infografik
Förklara något svårt på ett enkelt sätt! För att underlätta för mottagaren att ta till sig data och statistik är det smart att visualisera faktan som infografik. Vi är vana att ta fram infografik både till rörligt och för webb.
2D-explainers
För att förklara något abstrakt är det perfekt med animerat! Låt bilderna tala och välj precis den stil du vill berätta med.
Previous
Nästa