Innehållsstrategi

När, var och varför?

En riktigt bra film är inte värd någonting om den kommer en dag för sent eller inte blir vald. Så det är inte bara vårt jobb inom content marketing att producera videos, utan även att se till att vi vet varför den ska produceras.

Vi går igenom syfte, mål, målgrupp och vägleder hur ni kan använda film för att uppnå era affärsmål. Det är en stor variation i våra produktioner vad gäller syfte och plattformar. Vi kan hjälpa till med research, målgruppsanalyser, innehållsstrategier och distibutionsplaner.

Vare sig det är innehållsstrategi för egna kanaler eller om det är externt material som ska tas fram hjälper vi nå ert mål. Vill ni skapa en kampanj? Hur ska tittarna hitta innehållet? Behöver det sökoptimeras? Eller fånga intresse på sociala medier?

Tittaren ska alltid få något av värde – ny information, underhållning, aha-upplevelse, skratt.  Ofta är en en mix mellan ny kunskap och underhållning den bästa vägen att nå fram.

flicka med lockigt
man tittar ner

Olika kanaler, olika förutsättningar

Den digitala revolutionen har underlättat för konsumenter att ta del av rörligt innehåll under hela dygnet. Vi nås ständigt av budskap från våra sociala medier, datorer, playtjänster och utomhusreklam. Men vilket innehåll och vilken kanal fungerar bäst för din kampanj? Vi på Diggin arbetar aktivt med att bättra på vår egen förståelse och praxis i att skapa rätt innehåll för rätt plattform. Vi lär oss ständigt hur vi skapar ett så slagkraftigt och berörande innehåll som möjligt med distributionsstrategin i åtanke.

Målgruppsanalyser
Vi hjälper till med både kvalitativa och kvantitativa målgruppsundersökningar. Grunden i bra content är att på riktigt förstå vad målgruppen har för behov och är intresserade av.
Att välja rätt format
Att välja rätt videoformat görs utifrån vad som ska kommuniceras. Vi tänker som en nyhetsredaktion: det viktiga är att skapa berättelser som engagerar, som människor väljer att se på.
Mäta effekt
Hur sätter vi upp mätbara mål? Vill du sätta upp KPI:er för din film?
Föregående
Nästa