Redaktionell partner

Låt oss hjälpa er att nå ut!

Arbetar du med SOME-kanaler eller nyhetsbrev? Behöver ni kontinuerlig hjälp med videoinlägg? Vi kan jobba som er förlängda arm där vi tillsammans eller självständigt tar fram material löpande. Vi skräddarsyr gärna något som passar er. Ni kan välja att använda oss lite eller mycket. Att exempelvis filma själva och låta oss redigera, skicka bilder som vi skapar textdrivna videos med, eller förlita er på att vi fixar allt och kontinuerligt publicerar videoinnehåll på era kanaler som vi gemensamt kommer fram till. Uppläggen kan också variera över tid och era behov.

mått och förhållanden
hållbart energikollage
Vi kan exempelvis hjälpa till att ta fram koncept och videoinnehåll som är anpassade för sociala medier, skapa intervjuserier, rundabords-samtal, reportage, poddar, animerade explainers och nyhetsklipp. Att välja rätt videoformat görs utifrån vad som ska kommuniceras. Vi tänker som en nyhetsredaktion: det viktiga är att skapa berättelser som engagerar, som människor väljer att se på.
man som bär

Så här tänker vi:

1. Tänka på målgruppen och producera innehåll som målgruppen vill ha!

Ett enkelt sätt för att få en förståelse utan att behöva göra marknadsundersökningar är att försöka sätta sig in i målgruppen och att tänka: vad skulle jag tycka var intressant eller roligt om jag vore publik? Vilken information skulle jag vilja ta del av?

2. Våga vinkla!

Berätta inte allt på en gång, utan välj ut en “vinkel”. Det handlar mycket om att prioritera. Man kan inte berätta allt på en gång. Då blir det ointressant och osammanhängande och kan i värsta fall upplevas som en redovisning. Tänk tvärt om. Våga plocka ut det allra mest häpnadsväckande och fokusera bara på det. Det är det som journalister kallar för vinkel.

3. Berätta det viktigaste först!

Vi människor är otåliga och om vi inte får en “belöning” för vårt arbete ger vi lätt upp. Ta inte den risken utan våga berätta det viktigaste på en gång, men det som är viktigt för din målgrupp –  det är den som ska belönas. Vilken information är ny och som din målgruppen inte visste? Den informationen ska in snabbt som tusan, ibland inte i sin helhet, men tillräckligt mycket för att målgruppen ska bli intresserad. Detta kallar journalister för “krok” eller “hook”.

4. Ha människor i centrum

Att använda sig av människor är ett sätt att göra berättelsen mer levande. Tänk bara på alla serier, filmer och böcker som finns, de handlar nästan uteslutande om människor. Om vi vill skapa något som engagerar så gör vi det bäst med människor. Inom journalistiken brukar man ibland kalla det för att hitta “case”.

5. Gör det svåra lätt

Inte sällan vill man som företag förmedla något krångligt. Det är lätt att man “informationsdumpar” och låter mottagaren göra det svåra jobbet att förstå. Därför är det viktigt att tänka på att göra grovjobbet, alltså att skapa innehåll som är lättillgängligt så att mottagaren inte måste göra jobbet själva. Och det är kanske journalisternas viktigaste uppgift: att förmedla krånglig och viktig samhällsinformation så att medborgarna kan förstå sina liv och det samhället de lever i.

Som redaktionell partner kan ni känna er trygga med att ni får det videostöd som ni behöver utifrån era behov.

Fånga intresse snabbt
I genomsnitt har du 1,7 sekunder på dig att fånga tittarens intresse i flödet. Text, start och thumbnail behöver optimeras. Locka gärna med något som tittaren kommer ha lärt sig eller fått svar på.
1:1, 4:5, 9:16, 16:9
Vilket format, hur stor och hur lång får videon vara? Vi är uppdaterade på vad som händer för Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter och YouTube och kan ge dig de senaste rekommendationerna.
Producera för att titta på utan ljud
Majoriteten av tittarna på Facebook tittar ljudlöst och därmed behöver materialet anpassas efter det genom textning och undertexter.
Hitta vinkeln!
Hellre dela upp material i olika inlägg än att försöka säga allt i en film. Ofta gör sig filmer för sociala medier bäst korta och kärnfulla.
Krydda nyhetsbrevet med GIF:ar
Vi kan ta fram gif:ar för dina nyhetsbrev eller sociala medier.
Grafiska mallar
Har ni en tydlig grafisk identitet? Hur känner man igen ert material på sociala medier utan att använda logga i starter? Vi hjälper till med grafiska riktlinjer och kan även ta fram mallar.
Publicera i rätt tid
Tajma dina inlägg och publicera innehållet vid just den tidpunkt som din målgrupp befinner sig online.
Föregående
Nästa