Inhouse Growth

Mer rörligt!

Vi tror på kraften av rörligt och att företag behöver använda rörligt mer och mer varierat! Inom Inhouse Growth-konceptet hjälper vi företags kommunikationsteam att växa inom rörligt. Det sker genom utbildning, paketeringar och samarbete.

Vi tar fram guidelines och mallar som sedan kan spridas inom organisationen och till underleverantörer som man samarbetar med. Vi skräddarsyr utbildningar och workshops för ditt team. Det kan vara allt från att utbilda ett större team i hur man skapar snygga och bra intervjuer med hjälp av sin mobil till hur man animerar namnplattor och exporterar i rätt format. Vi utbildar i grupp eller individuellt.

filmteamet inställning
kvinna tar anteckningar

Ta in en konsult - eller två

Har ditt behov av rörligt ökat men ni har inte täckning för en heltid eller kanske har svårt att hitta rätt kompetens. Vi hyr ut konsulter med olika expertis inom rörligt som kan sitta hos er på heltid eller deltid. Kanske behöver ni två skilda kompetenser men inte 100%. Ta in två konsulter på halvtid!

Vill du lära dig att filma med mobil?
Beställ en workshop eller kurs! Kan smygas in som en rolig aktivitet under kick-off dagarna.
Hyr en konsult
Vill ni mer men vet inte hur? Hyr in en filmkonsult som stöttar upp. Ett smidigt sätt att komma igång!
Postproduktion
Behöver ni hjälp med att klippa ihop en video av befintligt material. Skicka över till oss så klipper vi ihop det.
Grafiska mallar
Har ni en tydlig grafisk identitet för rörligt? Vi hjälper till med grafiska riktlinjer för rörligt och kan ta fram generella mallar eller paket för era standardformat.
Föregående
Nästa