Cases


Nattskärran i fokus

Reportage, Information
Kund:
Vattenfall

Projektbeskrivning:
När Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraft i ett område så görs det omfattande inventeringar av vilka arter som finns i anslutning till området. Under de senaste åren har nattskärran dykt upp som en känslig art. Därför behövde Vattenfall skaffa sig mer kunskap om nattskärran. Vi på Diggin fick då i uppdrag att dokumentera denna inventering och ansvara att redigera materialet.

Målgrupp:
En intresserad allmänhet, politiker och samhällsaktörer.

Användningsområde:
Filmen publicerades i Vattenfalls digitala kanaler, som exempelvis Facebook. Den visades även upp på events och användes internt.