Varje andetag räknas

Lungcancerföreningen

Uppdrag

Lungcancer, eller “fulcancer”, är den dödligaste cancerformen, och kanske den som är mest förknippad med skam. Sjukdomen kopplas till rökning och därför finns en föreställning om att den är självförvållad. Men få tänker på att även ickerökare drabbas. Och det är en patientgrupp som ökar. Ökningen är som störst bland ickerökande kvinnor.

Föreställningen om hur man drabbas av lungcancer har fått reella konsekvenser. Okunskapen kring sjukdomen finns inte enbart i samhället i stort – brist på kunskap i primärvården har också lett till att många cancersjuka kvinnor blir feldiagnostiserade.

Det var det här Lungcancerföreningen ville ändra på.

gammal svensk kvinna
lungcancer

Lösning

Mia sökte vård 14 gånger innan hon fick sin lungcancerdiagnos. Yann var i kontakt med vården 33 gånger. 

Vi träffade Yann och Mia, vars berättelser om kampen med vården berörde. Tillsammans med dem och genom deras erfarenheter skapade vi två minidokumentärer där vi får lyssna till deras kamp och deras långa resor fram till diagnos. Kunskapen om lungcancer måste öka både hos allmänheten och hos vården. Det finns hopp. Tidig upptäckt räddar liv.

Minidokumentärerna var i sin helhet ca 10 minuter långa och las ut på Youtube samt Lungcancerförbundets hemsida. Filmerna visades upp på Lungcancerdagen 2019 och klipptes även till kortare versioner för sociala medier.

Dokumentärerna överröstade sociala medier-sorlet och nådde etablerad press, vården och sjukdomsdrabbade.

"Lungcancer ökar stadigt bland yngre, friska kvinnor som aldrig har rökt. När denna nya patientgrupp möter primärvården misslyckas personalen ofta med att känna igen patienternas symtom som tecken på lungcancer. Detta får förödande konsekvenser, skriver Mia Rajalin och Yann Fränckel, båda cancerdrabbade."

SvD debatt 10/2 2019
lungcancer
lungcancer