Rörelse.se

Pfizer

Uppdrag

Över en miljon människor lever idag med en reumatisk sjukdom i Sverige. I vårdmötet ligger fokus ofta på sjukdom, smärta och begränsningar.

Därför lanserade Pfizer www.rorelse.se – en webbsida riktad till personer som lever med en reumatisk sjukdom och/eller deras anhöriga. Sajten fokuserar på att med hjälp och råd från experter ge inspiration, motivation och konkreta verktyg för hur man själv kan påverka sin sjukdom och därmed sin livskvalitet på ett positivt sätt. Det är också ett stöd för reumatiker i att stärka deras relation med vården.

Vi på Diggin fick uppdraget att skapa rörlig content till sajten.

rörelse hemsida hem
människor på

Lösning

På sajten tar vi upp ämnen som rör vardagslivet – sex och samlevnad, familjeliv, kost, träning och annat som är viktigt för att underlätta vardagen. Vi låter experter ge inspiration, motivation och konkreta verktyg för vad reumatiker kan göra för att påverka sin sjukdom och därmed sin livskvalitet på ett positivt sätt. 

Vi tog därför fram och producerade en matlagningsserie med dietisterna Caroline Wilbois och Johanna Andersson, träningsvideos med coach Leila Söderholm samt sex och samlevnadsråd från sexologen Helena Cewers. 

Förutom detta producerade vi även animerade informationsfilmer om olika reumatiska sjukdomar.

Resultat

Vi blev tillsammans med Curious Minds nominerade för arbetet med rörelse.se i Swedish Content Awards 2020.

För att driva trafik till den nya webbsidan har vi haft en Facebookkampanj där vi nått drygt 50 000 personer med över 24 000 inläggsinteraktioner.

två svenska damer
0
räckvidd
0
länkklick
0
exponeringar