Cases


Varje andetag räknas

Reportage, Information

Kund:
Lungcancerföreningen

Bakgrund:
Lungcancer är den dödligaste cancerformen, och en av de mest stigmatiserade. “Fulcancern” är ofta förknippat med mycket skam eftersom sjukdomen oftast kopplas till rökning.

Men idén om lungcancer som en självförvållad sjukdom stämmer föga med forskningen. Även ickerökare drabbas nämligen. Faktum är att lungcancer bland ickerökande kvinnor till och med ökar. De är en grupp som ofta blir feldiagnostiserade eftersom primärvården inte har tillräckligt med kunskap om sjukdomen och vilka som drabbas.

Utmaning:
Skapa uppmärksamhet om lungcancer, få fler att uppsöka läkare, samt skapa medvetenhet om lungcancer inom primärvården.

Målgrupp:
Primära målgrupper är kvinnor som känner sig oroade samt sjukvården (främst primärvården)

Resultat:
Hur kan man förändra genom kunskap och empati? Ganska mycket visade det sig.

Genom att lyssna till Yann och Mias berättelser om kampen med vården, trötta dagar och det slutgiltiga beskedet lyckades vi skapa två videoberättelser som överröstade sociala-medier-sorlet och nådde etablerad press, vården och sjukdomsdrabbade.

Vi skapade två tio minuter långa episoder, en med Yann och en med Mia, samt fyra korta SoMe-versioner.