Digitalt möte eller livesändning - vad är skillnaden?

Teamsmöte, Zoom-upplevelse, webinar, digital workshop eller livesändning? Det kan vara svårt att hålla reda på skillnaden mellan alla digitala möteslösningar och identifiera vad som faktiskt passar bäst för ditt ändamål. Vi benar ut skillnaden mellan streaming och digitala möten. 

Vad innebär live?

Live innebär just att mötet direktsänds, dvs streamas live, och tittarna får en exklusiv länk till en webbsida för att se sändningen eller webinaret. Styrkan med livesändning i jämförelse med digitalt möte är att man har högre kvalitet på produktionen med skarp bild och ljud utan att ge upp interaktionen med sin publik. Självklart går det även att visa bilder, hålla en presentation eller spela upp rörligt innehåll som exempelvis en informationsfilm. På digitala möten finns risk för lagg eller att filmer man visar hackar. Livesändningar utgår från andra tekniska förutsättningar och har därför inte det problemet.

En livesändning eller ett webinar kan genomföras både från en fysisk plats som en studio, det kan vara helt digitalt där alla deltagare medverkar online, eller en kombination med exempelvis en moderator i studio och gäst på länk. Vi ser att den här nya typen av hybridmöten blir allt vanligare.

Under en livesändning kan tittarna interagera och ställa frågor via en chat, som sedan kan adresseras eller diskuteras i sändningen. Tittarna kan däremot inte koppla upp sig via ljud och bild och ställa muntliga frågor. En livesändning är alltid att föredra om innehållet ska spelas in och användas i efterhand. 

besättning på en

Räcker det inte med ett digitalt möte?

Beroende på syftet så kan det ibland räcka med att ha ett digitalt möte på en plattform som Teams, Zoom eller WebEx. I jämförelse med livesändningar så har digitala möten större möjligheter för interaktion mellan deltagarna. Detta genom exempelvis polls och  frågeformulär, muntliga frågor och möjligheten av dela upp medlemmarna i grupprum eller breakout-rooms.

Nackdelen med ett digitalt möte är att man inte kan garantera lika hög kvalitet om mötet ska spelas in för användning i efterhand. I ett digitalt möte har vi som produktionsbolag inte samma kontroll på exempelvis  nätverksuppkoppling, ljud eller hur deltagarna påverkar mötet.

Situationer som att någon slår av eller på sin mikrofon vid fel tillfälle eller visar fel bilder till sin presentation, är sådant som vi kan undvika vid en livesändning där vi har full kontroll över vad som går ut till tittaren.

Om syftet med ditt möte är att deltagarna ska interagera och diskutera och innehållet inte ska användas i efterhand så kan ett digitalt möte passa bra för ändamålet. Om det däremot ska visas on demand i efterhand är en live-sändning precis vad du letar efter!

tre kvinnor ger

Lita på oss!

Diggin Larry är ett produktionsbolag med fokus på rörligt innehåll. Vi har bred  teknisk kompetens och erfarenhet av att  genomföra både stora och små liveevent. Vi agerar även teknisk support när det  kommer till digitala möten eller workshops som genomförs i Teams,  Zoom eller på liknande plattformar.

På så sätt kan du fokusera på innehållet i mötet, istället för att krångla med  skärmdelning, mute-funktioner eller problem med att spela upp rörligt innehåll.