Cases


Kåbdalis och elnätet

Reportage, Information
Kund:
Vattenfall

Projektbeskrivning:
När skidanläggningen Kåbdalis expanderade med nya liftar och stugor ökade trycket på elnätet. Detta kundcase beskriver Vattenfall Eldistrubitions arbete med detta.

Användningsområde:
Filmen har visats på webben.