Cases


Vårdinstruktioner

Utbildning
Kund:
Vårdhandboken

Bakgrund:
Vårdhandboken ska säkerställa god och säker vård på lika villkor. Här kan de som arbetar med vård och omsorg hitta kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder för yrket. Till dessa anvisningar behövde Vårdhandboken förtydliga och komplettera instruktionerna med hjälp av film.

Projektbeskrivning:
Vi på Diggin fick i uppdrag att filma och redigera en del av dessa instruktioner. Bland annat har vi gjort filmer hur man ger ögondroppar, hur man tar ut en ögonprotes och hur man tar bort suturer (stygn).

Målgrupp:
Vårdpersonal

Användningsområde:
Filmerna publicerades på Vårdhandbokens hemsida.

 

Länk till film om att ge ögondroppar: http://www.vardhandboken.se/Texter/Ogondroppar-ogonsalva/Film-om-att-ge-ogondroppar/

Länk till film om uttagning av ögonprotes: http://www.vardhandboken.se/Texter/Ogonproteser/Film-om-uttagning-av-ogonprotes/

Länk till film om suturborttagning: http://www.vardhandboken.se/Texter/Suturer-och-suturtagning/Film-om-suturborttagning/