Cases


Vår stad 2030

Utbildning, Reportage, Information
Kund:
WWF

Bakgrund:
Vår stad 2030 är en del i Världsnaturfonden WWFs globala arbete för att minska det ekologiska fotavtrycket och öka den biologiska mångfalden. Vår stad 2030 är ett arbetsområde för ämnesövergripande undervisning för grundskolans äldre elever samt för gymnasiet. Centrala delar i arbetet är problemlösning och elevernas dialog med olika samhällsaktörer. Vår stad 2030 syftar till att ge eleverna kunskap och erfarenhet av att agera och vara delaktiga i hållbar utveckling.

I arbetet tar eleverna ett fiktivt kliv till år 2030, då klimatmålen är nådda, eller på god väg att nås. Jordens temperaturökning väntas hålla sig under 2-gradersmålet och det ekologiska fotavtrycket minskar stadigt. Elevernas uppgift är att så konkret som möjligt komma med förslag på en hållbar framtid i staden.

Projektbeskrivning:
Det här är en intervjudriven minidokumentär där man får följa några grupper som arbetar med Stad 2030 från kickoff till rådslaget där de presenterar sina idéer.

Målgrupp:
Lärare på högstadieskolor och gymnasium, miljöstrateger på kommuner samt politiker.

Användningsområde:
WWF:s hemsida, sociala medier.