Cases


Transatlantic Trade Investment Partnership

Utbildning, Information
Kund:
American Chamber of Commerce in Sweden (AmCham)

Projektbeskrivning:
En informationsbaserad Youtube-serie om TTIP (Transatlantic Trade Investment Partnership), handelsavtalet mellan US och EU. Först ut under våren 2014 publicerades fem olika avsnitt för att följas upp med nya avsnitt under andra halvan av året. Vi träffade både svenska och amerikanska experter och företagare, som fick berätta om de handelshinder de upplever idag och förväntningar på TTIP.

Målgrupp:
En intresserad allmänhet, samhällsaktörer, politker.

Användningsområde:
Filmerna har visats på AmChams YouTube-kanal och andra digitala kanaler.