Cases


Tänk som en tjuv!

Utbildning, Information, Animerat
Kund:
Grannsamverkan/ Polisen

Projektbeskrivning:
Detta är en teaser till en information/utbildningsbaserad webb-serie om Grannsamverkan (GSV). Syftet var att få fler människor att engagera sig i/ förstå innebörden av Grannsamverkanskonceptet samt att vara ett viktigt pedagogiskt verktyg för polisen och andra utbildare. Brottsförebyggande rådet har genomfört en utvärdering av en rad studier om grannsamverkan som visar att Grannsamverkan minskar brottsligheten i snitt upp till mellan 16-26 %.

Målgrupp:
En intresserad allmänhet, Polisen.

Användningsområde:
Filmerna har visats på Grannsamverkans hemsida samt på Youtube.