Cases


Sthlm - En global stad att räkna med

Reportage, Information, Animerat
Kund:
Stockholms Handelskammare

Bakgrund:
Städer står för merparten av den globala tillväxten, framför allt städer i ”mellanviktsklassen”. Inom ramen för projektet ”Global Cities Initiative” har Stockholms Handelskammare tillsammans med den amerikanska tankesmedjan Brookings analyserat huvudstadsregionens konkurrenssituation utifrån variabler som handel, innovation, utbildning, digitalisering och integration. Rapporten drar slutsatsen att globalisering, urbanisering och digitalisering fortsatt ställer krav på förändring och anpassning. För att huvudstadsregionen ska vara konkurrenskraftigt även i framtiden krävs nytänkande och modiga reformer. Så vart står Stockholm idag?

Projektbeskrivning:
Det här är en minidokumentär om vad som krävs för att Stockholmsregionen ska fortsätta vara globalt konkurrenskraftig.

Målgrupp:
Politiker samt en intresserad allmänhet.

Användningsområde:
Handelskammarens hemsida och deras andra digitala kanaler, exempelvis YouTube.