Cases


SKL Kommentus fyller 90 år

Imagefilm, Reportage, Information
Kund:
SKL Kommentus

Bakgrund:
SKL Kommentus fyller 90 år och vill göra en film om deras historia för 90 års jubileumet. Filmen ska spegla SKL Kommentus historia, nutid och framtid.

Projektbeskrivning:
Med stillbildsmaterial från SKL Kommentus arkiv skapade vi en film med speaker och gamla bilder, filmen avslutades med intervjumaterial med ägaren SKL samt VDn för SKL Kommentus som fick berätta om riktningen framåt.

Målgrupp:
SKL Kommentus medarbetare.

Användningsområde:
Först och främst för Jubileet, men även för hemsidan om deras historia.