Cases


PRO

Reportage, Information, Animerat

Kund:
PRO

Projektbeskrivning:
En informations-/reportagefilm om boendeproblematik när det kommer till åldrande. Under politikerveckan i Almedalen 2014 presenterade PRO ett boendepolitiskt program. PRO begär att regeringen senast våren 2016 ska presentera konkreta förslag om hur äldre ska ges möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter.

Målgrupp:
Poltiker, samhällsaktörer.