Cases


Konsumentkollen

Information

 

Kund:
Mäklarsamfundet

Projektbeskrivning:
Konsumentkollen är en webbserie skapad av Mäklarsamfundet i syfte att upplysa och informera bostadskonsumenter om vad som gäller vid en bostadsaffär och om fastighetsmäklarens roll. Diggin har ansvarat för efterproduktionen för serien.

Målgrupp:
Bostadskonsumenter

Användningsområde:
Avsnitten publicerades varannan vecka under en bestämd tid och lades ut på den egna facebook-sidan “Konsumentkollen” samt i Mäklarsamfundets andra digitala kanaler.