DIGGIN LARRY INTEGRITETSPOLICY

Diggin Larry är en byrå inom content marketing, fokuserade på rörligt innehåll. När du använder Diggin Larrys olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Diggin Larry är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter. Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna nedan.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Om du som kund har ingått ett avtal med oss, om du frilansar för oss eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.

De typer av personuppgifter som Diggin Larry samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en produkt eller tjänst av Diggin Larry har du ingått ett avtal med Diggin Larry och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt.

Diggin Larry kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke, t.ex. medverkande i film, kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan alltid meddela oss, på kontaktuppgifterna nedan, om du inte önskar delta i sälj- och marknadsaktiviteter.

Lagring av personuppgifter

Diggin Larry vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Överföring av personuppgifter

Diggin Larry iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Diggin Larry kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Diggin Larry ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Diggin Larry AB överför aldrig några personuppgifter till länder utanför EU/EES.

Cookies

Vår webbplats www.diggin.se använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Dessa cookies används

Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att mäta statistik över användare, sidvisningar och liknande. Google Analytics använder tre cookies:

wp-settings-time används av WordPress för att se om din webbläsare accepterar cookies eller inte. Det är en session-cookie som förfaller och tas bort när du stänger webbläsaren.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari m fl) så att den inte sparar cookies.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Diggin Larry:s behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig direkt till Teresa Ryberg, teresa@diggin.se

Tack för att du läste vår integritetspolicy!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.