Back to Blog

Screen Shot 2016-04-01 at 11.21.21

Först och främst handlar det om att släppa företagets perspektiv och istället tänka som en journalist. Vad är din målgrupp intresserad av? Lyssna på målgruppen. Innehållet måste vara intressant och värdefullt för mottagaren, tex genom att ge värdefull kunskap eller en upplevelse. Skärningen mellan det som målgruppen och företaget tycker är intressant där har ni er redaktionella kärna.

Var transparent, det går inte att lura dagens konsumenter som har all världens information några klick bort. Så undvik inte utmaningar och svårigheter, våga ta upp de knepiga frågorna själv, det är ofta i konflikterna de verkligt engagerande och viktiga berättelserna finns. Och våga vara personlig och lyft fram verkliga människor, det bygger förtroende!

När vi startade Diggin 2012 så gjorde vi en film med riktlinjer för innehållsproduktion. Vi håller fortfarande dessa gyllende punkter kärt, men med en liten modifiering. Det är jätteviktigt att inte slösa tid, innehållet måste alltid vara intressant rakt igenom och ofta passar det med korta, kärnfulla format, MEN inte alltid! Vissa berättelser behöver mer tid. Det viktiga i längre format är att arbeta med tydlig struktur så att mottagaren har möjlighet att hoppa mellan delarna. Därför när det gäller längre filmer så gillar vi att arbeta med kapitel-indelning på olika vis.

Sist men inte minst ska man så klart använda innehållet på rätt sätt för rätt kanal, tex så brukar vi ofta producera längre filmer för webbsidor och sedan göra kortare trailers för sociala medier och ytterligare versioner för köpta medier. Innehållet måste vara relevant och behöver därför paketeras om för varje kanal.