Cases


Fisktrappan i Stornorrfors

Utbildning, Information
Kund:
Vattenfall

Projektbeskrivning:
Stornorrfors kraftverk i Umeälven är Sveriges energimässigt största vattenkraftverk. I anslutning till dammen har Vattenfall byggt en av Europas modernaste fisktrappor, konstruerad för både upp- och nedvandrande fisk. Vattenfall satsar på att lyfta sitt miljöarbete och har tillsammans med Diggin tagit fram en rad olika miljöcase. Fisktrappan är en av dessa casefilmer, som Diggin både filmat och redigerat.

Målgrupp:
Intresserad allmänhet, politiker, samhällsaktörer.

Användningsområde:
Filmen har publicerats i Vattenfalls digitala kanaler samt använts internt.