Cases


Boxer

Information, Animerat
Kund:
Abby Norm

Projektbeskrivning:
En casevideo som beskriver hur Abby Nomrs kampanj skapade Boxer-Robert, som gjorde Boxer till den självklara leverantören av digital-tv. Fokus på projektets bakgrund, utmaning, insikt, lösning, resultat.

Användningsområde:
Filmen har visats på webben samt vid konferenser och möten.